Seminarul a cuprins 10 întâlniri lunare de-a lungul cărora partipanții au intrat în contact cu diferitele perspective istorice si actuale ale conceptului de disociere - de la Janet și Freud, la Melanie Klein, Fairbairn și Winnicott, de la contribuția teoriei atașamentului/mentalizării - Howell/Blum/Fonagy - până la teoria disocierii corporale și strucuturale-Van der Kolk/Van der Hart, de la contribuția neuroștiințelor până la cea a perspectivei psihanalizei relaționale - Sullivan, Bromberg, Davies, Stern.

   Odată cu aprofundarea studiului traumei din ultimele decenii, conceptul de disociere a cunoscut o resuscitare și o îmbogățire suficient de mare astfel încât azi se poate vorbi chiar despre o teorie a minții disociate.

   S-a urmărit crearea și menținerea unei atmosfere dinamice în care participantii să poată interveni liber pe tot parcursul seminarului, să poată adresa întrebări și propune dezbateri. Și mai ales, să pregătească și să prezinte travaliul lor de înțelegere a textelor propuse. Identificarea și dezbaterea neînțelegerilor sau pasajelor dificile a fost încurajată și s-a dovedit provocatoare și îmbogățitoare.

   La finalul seminarului toți cei 20 de participanți au rămas impresionați de bogația discuțiilor și a lucrărilor prezentate chiar de ei înșiși, dar și surprinși de felul în care studiul metodic a pus în lumină profunzimea conceptului de disociere.