Protoistoria

Odată cu crearea Societății Române de Psihanaliză – SRP- în 1990, profesioniștii interesați de psihanaliză și de psihoterapie psihanalitică s-au reunit cu intenția de pune bazele unei activități sistematice de formare în aceste domenii. Nou înființata Societate de Psihanaliză  a stabilit contacte cu numeroase organizații și specialiști  străini, între care și membri ai societăților olandeze de psihanaliză.

Printre aceștia s-a numărat și Herbert Hommes, un psihanalist olandez care a făcut mai multe vizite colegilor din SRP încă din 1993 și a discutat cu mai mulți dintre colegii români despre posibilul interes al psihologilor clinicieni și al medicilor psihiatri din România în a urma o formare sistematică în psihoterapie psihanalitică.

01 Herbert Homes Photo 017

Propunerea avansată de către Herbert Hommes a fost de a elabora împreună cu un grup de colegi din Olanda, formatori și supervizori în psihanaliză și psihoterapie psihanalitică, o programă de curs pe durata a 4 ani, similară celei practicată de instituțiile formative olandeze. Astfel a apărut ideea creării unei structuri destinate formării de lungă durată în psihoterapie psihanalitică în București.

Timp de aproape doi ani regretatul Dr. Herbert Hommes și Hiske van Dullemen au investit eforturi considerabile în organizarea tuturor aspectelor legate de acest proiect (structura cursului de formare, comitetul de supervizare, lectorii și literatura completă de specialitate). Regretata doamna Mieke Stock și soțul acesteia, Pieter Stock au finanțat cu generozitate prin intermediul Fundației Stock toate costurile legate de desfășurarea acestui program.

Selecția pentru Școala Olandeză de Psihoterapie Psihanalitică a fost organizată de ”STICHTING PSYCHOTHERAPIE IN ROMANIA”, fundație înființată în acest scop. Sufletul fundației a fost Hiske van Dullemen-Kuyten (secretarul fundației) care a făcut strângerea de fonduri și a mobilizat lectorii. Ceilalți membri ai fundației, toți psihanaliști, au fost :  Prof.R.W.Trijsburg (Presedinte),  C.S.J.Sallaerts (Trezorier), Duveken Engels (membru).

Pentru a selecta participanții la curs, fundația olandeza a decis ca interviurile de selecție să se desfășoare în limba română și au solicitat unui grup de 5 membri fondatori ai Societății Române de Psihanaliză să organizeze și să întreprindă procesul de selecție, tinând cont de un numar de criterii : interesul pentru psihoterapia psihanalitică, experiența anterioară în psihoterapie, practica psihoterapeutică curentă, terapia personală psihanalitică.

Interesul suscitat a fost remarcabil, numărul candidaților a fost neașteptat- 42, iar participanții au provenit în egală măsură din rândul psihologilor și al psihiatrilor. Numărul locurilor -17 a fost determinat de capacitatea fiecărui cuplu de formatori de a efectua supervizări în sesiunile formative. 

Preistoria FROPP

In toamna anului 1995 a început cursul de formare cu 17 participanți, numit de olandezi Școala Olandeză, nume menținut și de participanți ulterior.
Cursul s-a desfășurat de-a lungul unei perioade de 4 ani (1995 – 1999), incluzând prelegeri teoretice, seminarii și supervizări individuale de practică psihoterapeutică.  Echipe de câte 4 psihanaliști olandezi soseau periodic la București în fiecare an pentru a susține prelegeri, a modera seminarii și a oferi sesiuni de supervizare individuală.
Literatura de specialitate a fost furnizată de un board al proiectului și transportată la București de lectorii înșiși.
Cursul s-a finalizat cu o săptămână de studiu la Rotterdam, Olanda, certificate și nu în ultimul rând – nașterea proiectului de formare în psihoterapie psihanalitică și a Fundației Româno-Olandeze pentru Psihoterapie Psihanalitică.

Istoria FROPP

Proiectul Școlii Olandeze s-a materializat prin înființarea Fundației Româno-Olandeze pentru Psihoterapie Psihanalitică, legal constituită in 3 februarie 2000 și cunoscută de atunci ca FROPP.

In statutul FROPP au fost desemnați membri de onoare : Herbert Hommes, Hiske van Dullemen, și Mieke Stock, cei care au susținut constituirea și finanțarea proiectului olandez desfășurat la București, și au oferit în 1997 printr-o donație generoasă sediul fundației, apartamentul din Str. Dr. Lister nr.10, în care se desfășoara și în prezent activitatea acesteia alături de alte 2 organizații de profil (Societatea Română de Psihanaliză și  Asociația Română de Psihoterapie Psihanalitică). Sediul găzduiește și biblioteca Societății Române de Psihanaliză în care o parte a fondului inițial de carte a fost constituit de donația societăților de psihanaliză olandeze implicate în proiect.

In toamna anului 1999 a demarat primul curs de formare profesională de lungă durată FROPP după modelul Școlii Olandeze, iar prima generație a absolvit programul în 2003.
Procesul de selecție al lectorilor care au susținut programul de formare a fost făcut într-o sedinta a membrilor Școlii Olandeze care au votat ca 7 dintre ei să se ocupe de acest proiect și care au devenit membrii fondatori ai FROPP și formtorii programului.

Ulterior a-au alăturat pe rând și alti formatori din rândul absolvenților și al seniorilor din ARPP. În prezent colectivul formatorilor cuprinde 12 formatori și 4 lectori stagiari.
Initial curriculum introdus de trainerii olandezi a fost în mare parte menținut, în timp însă a fost modificat, îmbogățit și restructurat, conform necesităților evaluate în timp și în acord cu nevoile de formare ale cursantilor.
În 2007 FROPP a primit acreditarea Colegiului Psihologilor din România ca furnizor de formare de bază în consiliere și psihoterapie psihanalitică și acreditarea Colegiului Medicilor ca furnizor de Educație Medicală Continuă.

Prezent

In februarie 2020, FROPP a primit reacreditarea Colegiului Psihologilor din România ca furnizor de formare în psihoterapie psihanalitică.

aniversare fropp cover image
hiske van dullemen cover img

In martie 2020 FROPP a aniversat 20 de ani de existență. Evenimentul s-a desfășurat pe Zoom si au fost prezenți peste 50 de participanți. Invitată de onoare a fost d-na Hiske van Dullemen-Kuyten, care a transmis și un mesaj aniversar emoționant.

Au trecut peste 20 de ani și 7 grupuri de formare au absolvit programul de formare, iar alte 2 grupuri se află în prezent în proces de formare.

La ora actuală proiectul de formare profesională de lungă durată, cât şi cele de formare continuă însumează eforturile unui comitet profesional care include formatorii FROPP şi pe cei ai Asociaţiei Române de Psihoterapie Psihanalitică.

Rând pe rând cursantii și absolventii FROPP devin membri ARPP, unde continuă procesul formativ până la dobandirea statutului de psihoterapeut independent, lector/formator, supervizor. 80 din cei peste 90 de membri ARPP sunt absolvenți FROPP. Astfel încât în prezent este dificil să vorbim despre FROPP fără a vorbi despre ARPP sau despre ARPP fără a vorbi despre FROPP.

Arhiva FROPP

Pagina cu materialele arhivei FROPP poate fi accesată AICI.